efa

13 tekstów – auto­rem jest efa.

Im mniej zaufania
tym mniej rozczarowań. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 27 października 2011, 22:53

"Sza­nuj pracę"
...ale bar­dziej zdro­wie i siebie. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 października 2011, 19:10

Kto w tym życiu jest nar­cy­zem, w następnym wciele­niu może stać się chwastem. 

myśl
zebrała 190 fiszek • 10 listopada 2010, 14:21

Ilość kom­bi­nac­ji słów i te­matów jest og­ra­niczo­na.
Tyl­ko używając pa­pieru toale­towe­go możemy mieć pew­ność, że ja­ko je­dyni się nim posłużyliśmy. 

myśl dnia z 9 grudnia 2013 roku
zebrała 135 fiszek • 7 listopada 2010, 10:09

Wiel­kość myśli jest naj­częściej od­wrot­nie pro­por­cjo­nal­na do sta­nu ducha. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 22 października 2010, 12:40

Cza­rował ją swoim 'ab­ra­kadab­ra',
a ją uwiodła in­ne­go magia. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 20 października 2010, 12:14

Niektóre ciała świecą blas­kiem odbitym. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 19 października 2010, 12:27

Sa­mot­ność jest ra­jem w porówna­niu z życiem u bo­ku aniołka z piekła rodem. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 13 października 2010, 14:02

Cza­sem łat­wiej poz­być się ka­taru sien­ne­go niż niektórych natrętów. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 6 października 2010, 12:04

Mój pierwszy...

Pier­wszy wiersz
nie może być gorszy
niż waszych reszta,
choć te nieostatnie
przy moim pierwszym.

_____________________________

* in­spi­rowa­ne ko­men­tarza­mi Jacka 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 września 2010, 11:18

efa

Zeszyty
  • * 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

efa

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność